İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, internet ortamında yapılan bir yayının kişilik haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız gereken yasal yöntemlerin kullanılmasıyla bu yayın içeriğine olan erişimin engellenmesini veya kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Yayın içeriği bir fotoğraf, video veya yazı olabilir. Bu yayının tamamının, bir kısmının veya yayının bölümünün kaldırılmasını isteyebilirsiniz.

Ancak eğer kişilik haklarınızı ihlal eden belirli kısım veya bölümlerin kaldırılması bu hak ihlalleri için yetersiz kalacaksa o zaman yayının tamamının engellenmesi için bir karar çıkabilmesi yolunda da talepte bulunabilirsiniz. Ancak belirtmeliyiz ki zorunlu olmadıkça yayının tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilememektedir. Tabii burada önemli olan hakimin bu yöndeki talebiniz hakkında bir değerlendirme ve inceleme doğrultusunda karar vermesidir. Bununla ilgili İnternet ortamında özel hayatın gizliliğini ihlal ile ilgili yazıyı okumanız da faydalı olacaktır.

İnternet ortamında kişilik haklarının ihlali konusunda, haklarının ihlal edildiğini düşünen kişiler sadece gerçek kişiler değildir. Gerçek kişilerin yanında hak ihlali hakkındaki bu iddiayı tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar da yapabilmektedir. Böyle bir ihlalle karşı karşıya kalınması halinde öncelikle içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcılara uyarı niteliğinde bir talepte bulunulabilir. Onun dışında yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara da başvurular yapılabilir ve ayrıca hâkim onayına da talepler sunulur. Hakim onayına sunulmayan hak ihlaliyle ilgili erişimin engellenmesi veya kaldırılması talepleri, bir neticeye ulaşsa ve yayın engellense bile bu bir tedbir niteliğinde kalır. Çünkü ilgili kuruma başvuru talebi iletilmekle beraber 24 saat içerisinde talep, hakim kararına sunulmalıdır. Hakim de 48 saat içerisinde kararını açıklamaktadır. Aksi halde kuruma yapılmış olan talep bir tedbir niteliği taşıdığından bu süre içerisinde talep kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

İşte tüm bu nedenlerle ilgili içerik ve yer sağlayıcılara aynı zamanda yasal yetkilere sahip kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak yetersiz kalmakta ve bazen istenilen etkiyi de yaratamayabilmektedir. Son noktada mutlaka hakim kararıyla kalıcı olarak erişimin engellenmesi kararının alınması gerekmektedir. Hakimin verdiği erişimin engellenmesi kararı doğrudan ilgili kuruma gönderilir ve hükmün gereğinin yerine getirilmesi sağlanır. Bu işlem hukuken en geç dört saat içerisinde derhal yerine getirilir. Eğer ilgili yayına başka adreslerde de rastlanmışsa o zaman bu hakim kararına dayanarak ilgili kuruma müracaat edilir ve diğer yayınların bulunduğu adresler hakkında da hemen erişimin engellenmesi mümkün hale gelir.

İnternet ortamında kişilik haklarının ihlali konusundaki hukuki destek taleplerinizi iletişim bölümünden iletebilir ve bu konuda bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir