Yüksek Lisans (Master) eğitimi bu alanda tamamlanmış olduğundan Ceza Hukuku, hukuk ofisimin yürütmekte olduğu asıl hizmet alanıdır.

  • Cezai Yargılama sürecini başlatma ile ilgili hukuki hizmet
  • Soruşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)
  • Kovuşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)
  • Dava dosyası inceleme suretiyle hukuki danışmanlık
  • Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Asliye Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Çocuk Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)

Ceza yargılamasına dahil süreçlerle ilgili hukuk yardım ve temsil edilme talepleriniz hakkında iletişim bölümündeki iletişim formunu doldurunuz veya e-mail/telefon yoluyla iletişime geçiniz. Bu takdirde sizlere en yakın sürede yanıt verilecektir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

  Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanunun kamu barışına karşı suçlar başlıklı beşinci bölümünün …

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme, Değiştirme Suçu

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu Nedir? Suç delillerinin yok etme, gizleme veya değiştirme suçu 5237 sayılı Türk …

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etmeye veya Değiştirme Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun bilişim alanında suçlar başlıklı onuncu …

Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu

Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun 205. maddesine göre resmi belgeyi bozmak, …

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma Suçu

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanunu 297. maddesinde İnfaz Kurumuna veya tutukevine …

Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu

Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun adliyeye karşı suçlar başlıklı ikinci bölümünün 286. Maddesinde …

Rüşvet Suçu ve Cezası

Rüşvet Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler başlıklı dördüncü kısmının kamu …

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu Nedir? Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu 5237 sayılı Türk ceza kanunu 206. maddesinde …

Müşteki Ne Demek?

Şikâyet Nedir? Ceza hukukunun amacı, suç teşkil eden bir fiil işlendiği zaman, kanunda öngörülmüş olan müeyyide ile faile ceza verilerek …

Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Parada Sahtecilik Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında 197. maddede parada sahtecilik suçu …

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu 5237 sayılı Türk ceza kanunu özel hükümler başlıklı ikinci kitabının, kişilere karşı suçlar başlıklı üçüncü kısmının, …

İnfaz Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İnfaz kelimesi sözlük anlamı ile bir yargı yerine getirmektedir. Bununla birlikte infaz uygulama, yürütme anlamına da gelir. Öyle ki infaz …

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun kamu barışına karşı suçlar başlıklı beşinci …

Çocuğun Soy bağını Değiştirme Suçu

Çocuğun Soy bağını Değiştirme Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanunun 231. maddesi içerisinde çocuğun soy bağını değiştirme suçu düzenlenmiştir. …

Cinsel Saldırı Suçu (Tck102)

Cinsel saldırı suçu 5237 sayılı Türk ceza kanununun özel hükümler başlıklı ikinci kitabının kişilere karşı suçlar başlıklı ikinci kısmının cinsel …