Yüksek Lisans (Master) eğitimi bu alanda tamamlanmış olduğundan Ceza Hukuku, hukuk ofisimin yürütmekte olduğu asıl hizmet alanıdır.

  • Cezai Yargılama sürecini başlatma ile ilgili hukuki hizmet
  • Soruşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)
  • Kovuşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)
  • Dava dosyası inceleme suretiyle hukuki danışmanlık
  • Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Asliye Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Çocuk Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)

Ceza yargılamasına dahil süreçlerle ilgili hukuk yardım ve temsil edilme talepleriniz hakkında iletişim bölümündeki iletişim formunu doldurunuz veya e-mail/telefon yoluyla iletişime geçiniz. Bu takdirde sizlere en yakın sürede yanıt verilecektir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (TCK 299)

Cumhurbaşkanı Hakaret Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun ikinci kitap başlıklı özel hükümlerinin millete ve devlete karşı suçlar ve …

Silahlı Örgüt Suçu (TCK 314)

Suç Örgütü ve Silahlı Örgüt Suç Örgütü Nedir? Suç örgütü hiyerarşik bir yapıya sahip olup suç işleme fiilini bir alışkanlık …

Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK 155)

5237 sayılı Türk ceza kanununun onuncu bölümünün mal varlığına karşı suçlar başlığı altında 155. maddede güveni kötüye kullanma suçu düzenlenmiştir. …

Zimmet Suçu (TCK 247)

Zimmet suçu 5237 sayılı Türk ceza kanununun millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler başlıklı dördüncü kısmının kamu idaresinin …

Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular (TCK 58)

Suçlu tekerrür ve özel tehlikeli suçlular 5237 sayılı Türk ceza kanununun ikinci bölümünün güvenlik tedbirleri başlığı altında 58. maddede düzenlenmiştir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK 257)

5237 sayılı Türk ceza kanununun dördüncü kısmının millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler başlığı altındaki birinci bölümünün kamu …

Dolandırıcılık Suçu (TCK 157)

5237 sayılı Türk ceza kanununun mal varlığına karşı suçlar başlığındaki onuncu bölümünün 157. maddesinde dolandırıcılık suçu düzenlenmiştir. Kanun hükümlerine göre …

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK 204)

Resmi belgede sahtecilik suçu 5237 sayılı Türk ceza kanunun dördüncü bölümünde yer alan kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında 204. …

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanma Suçu (TCK 191)

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçu 5237 sayılı Türk ceza kanununun üçüncü bölümünün kamunun sağlığına karşı suçlar başlığı altındaki 191. …

Hırsızlık Suçu (TCK 141)

Hırsızlık kelime anlamıyla bir başkasının taşınması mümkün olan malını onun isteği ve rızası dışında kendi çıkarı ve yararı için alma …

Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık Nedir? 5237 sayılı Türk ceza kanununun 36. maddesi hükümleri içerisinde fail konumunda yer alan kişinin suçun icra hareketlerinden …

Tehdit Suçu (TCK 106)

Tehdit Suçu Nedir? Tehdit suçu 5237 sayılı Türk ceza kanunun yedinci bölümünde yer alan hürriyete karşı suçlar başlığı altında yer …

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sanık ile ilgili olarak hüküm olunmuş cezanın belirli bir denetim süresi …

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53)

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmanın Türk Ceza Kanunu Hükümlerindeki Yeri Neresidir? Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma 5237 sayılı Türk ceza …

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK 188)

Türk Ceza Kanunu İçerisinde Uyuşturucu Madde İmal, İthal ve İhraç Suçu Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu TCK …