Sağlık hukuku ve tıp hukuku asıl çalışma alanlarımızdan bir diğeridir.

Türk Tabipler Birliği Etik İlkelerinin 13. Maddesine göre Malpraktis yani hekimliğin kötü uygulanması hali, “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Sağlık sektöründe hizmet vermekte olan veya bu hizmetten faydalananlar için hukuki destek sağlanabilmektedir. Malpraktis davalarında hekimin tazminat ve/veya cezai sorumluluğu, hastane veya özel sağlık kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık kurumlarının tedarikçileri, bu kurumun çalışanları ve hastaları ile akdedilmiş olan anlaşmalar hakkındaki hukuki uyuşmazlıklar, hasta ve hekim hakları, hasta hekim ve sağlık kuruluşu arasındaki birtakım hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi gibi tıp hukuku konularında danışmanlık hukuki destek sağlanabilmektedir.

Tıp hukukuyla ilgili hizmet verdiğimiz alanlar ise şu şekildedir:

  • Malpractice (Malpraktis-Yanlış Tedavi) Davaları
  • Hekimin Sorumluluğu Davaları