Kategori: Avukat Haber Portalı

Tüm avukat haberlerini bulabileceğiniz bu sayfada hukuki, adli ve avukatları ve vatandaşları ilgilendiren haberlere ulaşabilirsiniz.

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, internet ortamında yapılan bir yayının kişilik haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız gereken yasal yöntemlerin kullanılmasıyla bu yayın içeriğine olan erişimin engellenmesini veya kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Yayın içeriği bir fotoğraf, video veya yazı olabilir. Bu yayının tamamının, bir kısmının veya yayının bölümünün kaldırılmasını isteyebilirsiniz. Ancak eğer kişilik haklarınızı ihlal eden belirli kısım veya bölümlerin kaldırılması bu hak ihlalleri için yetersiz kalacaksa o zaman yayının tamamının engellenmesi için bir karar çıkabilmesi yolunda da talepte bulunabilirsiniz. Ancak belirtmeliyiz ki zorunlu olmadıkça yayının tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilememektedir. Tabii burada önemli olan hakimin bu yöndeki talebiniz hakkında bir değerlendirme ve inceleme doğrultusunda karar vermesidir. Bununla ilgili İnternet ortamında özel hayatın gizliliğini ihlal ile ilgili yazıyı okumanız da faydalı olacaktır.

İnternet ortamında kişilik haklarının ihlali konusunda, haklarının ihlal edildiğini düşünen kişiler sadece gerçek kişiler değildir. Gerçek kişilerin yanında hak ihlali hakkındaki bu iddiayı tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar da yapabilmektedir. Böyle bir ihlalle karşı karşıya kalınması halinde öncelikle içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcılara uyarı niteliğinde bir talepte bulunulabilir. Onun dışında yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara da başvurular yapılabilir ve ayrıca hâkim onayına da talepler sunulur. Hakim onayına sunulmayan hak ihlaliyle ilgili erişimin engellenmesi veya kaldırılması talepleri, bir neticeye ulaşsa ve yayın engellense bile bu bir tedbir niteliğinde kalır. Çünkü ilgili kuruma başvuru talebi iletilmekle beraber 24 saat içerisinde talep, hakim kararına sunulmalıdır. Hakim de 48 saat içerisinde kararını açıklamaktadır. Aksi halde kuruma yapılmış olan talep bir tedbir niteliği taşıdığından bu süre içerisinde talep kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

İşte tüm bu nedenlerle ilgili içerik ve yer sağlayıcılara aynı zamanda yasal yetkilere sahip kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak yetersiz kalmakta ve bazen istenilen etkiyi de yaratamayabilmektedir. Son noktada mutlaka hakim kararıyla kalıcı olarak erişimin engellenmesi kararının alınması gerekmektedir. Hakimin verdiği erişimin engellenmesi kararı doğrudan ilgili kuruma gönderilir ve hükmün gereğinin yerine getirilmesi sağlanır. Bu işlem hukuken en geç dört saat içerisinde derhal yerine getirilir. Eğer ilgili yayına başka adreslerde de rastlanmışsa o zaman bu hakim kararına dayanarak ilgili kuruma müracaat edilir ve diğer yayınların bulunduğu adresler hakkında da hemen erişimin engellenmesi mümkün hale gelir.

İnternet ortamında kişilik haklarının ihlali konusundaki hukuki destek taleplerinizi iletişim bölümünden iletebilir ve bu konuda bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İnternet Ortamında Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

İnternet Ortamında Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

Teknolojinin, beraberinde kolaylıkları, erişim rahatlığını ve konforu getirdiği kuşkusuzdur. İnternete kolay erişimin sağlanması ve hemen her an elimizin altında bulunması, bizlerin bilgiye kolay erişimini sağlamakla beraber aynı zamanda sosyalleşmemizi, oluşmuş veya oluşmakta olan yeni sosyal çevremizi muhafaza etmemizi de sağlamaktadır. Bütün bunlar sebebiyle bir bakıma tanıdığımız veya tanımadığımız insanlarla kurduğumuz iletişimimizi de kontrol altında tutmuş olduğumuzu düşünürüz. Ancak teknolojinin kolay erişimi “kontrol”ün bizde olduğu fikrini bazen çürütebilmektedir. Her ne kadar “şifre”lerimizden bahsediyor olsak da bunlar bile bazen hak ihlallerine uğramamızın önüne maalesef ki geçememektedir. İşte bu noktada da ihlaller ve suçlar ortaya çıkabilmektedir. İnternet ortamında özel hayatın gizliliğini ihlal konusunda önemli olan ise haklarınızın olduğunu ve bu hakların ne olduğunun bilinmesidir. İşte bu yazımızın amacı da budur.

İnternet ortamında yapılan bir yayın sebebiyle kişilerin hakları ihlal edilebilir. Bu sözünü ettiğimiz yayının bir bölümü veya bir kısmı olabileceği gibi resim ve video şeklinde de olabilir.

Peki internet ortamında özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir içerikle karşılaştığınızda ne yapmanız gerekir? İlk yapmanız gereken şey içeriğe ait olan internet adresinin URL sini kaydetmek olmalıdır. URL adresi ÖR. https://idilsuaydin.av.tr/iletisim/ şeklindedir. Yani arama motorunda bulunan adresi kopyalamanız gerekmektedir. Çünkü erişiminin engellenmesini talep edeceğiniz adresin URL sini hukuki girişimlerinizde kullanmanız, istediğiniz sonucu elde edebilmeniz için olması gereken ve istenen bir ön koşuldur. Sonrasında ise yayın içeriğinin hangi haklarınızı ihlal ettiğine yönelik bir tespite ihtiyacınız olacak. Bununla ilgili yayın içeriğini inceleyerek sizlere hukuki destek sağlayabiliriz.

Erişimin engellenmesi talebinizi ilgili kurum ve kuruşlara yapmakla beraber aynı zamanda içeriğin kalıcı olarak engellenmesi için ilgili talebinizi hakim onayına da sunmaktayız. Aksi halde sadece bir tedbir olarak kalır ve belirli kanuni süreler geçirildikten sonra kurumun verdiği tedbir kendiliğinden ortadan kalkar. Dolayısıyla yayın için kalıcı olarak erişimin engellenmesi halinden artık söz edemeyiz.

Açıklamalar doğrultusunda internet ortamında özel hayatın gizliliğini ihlal konusunda sizlere mağduriyetinizin giderilmesi için yardımcı olabiliriz. Bunun için iletişim bölümünden mağduriyetinizle ilgili irtibat sağlayabilirsiniz.

Ceza Avukatı İle İlgili Merak Edilenler

Ceza Avukatı İle İlgili Merak Edilenler

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatı, ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukata verilen addır. Ceza soruşturması suçun işlenmesinden sonra başlamaktadır. Yahut eğer bir suç şüphesi altındaysanız, tüm bu süreçte (soruşturma ve kovuşturma denilen dava aşamasında) hemen bir ceza avukatından yardım almaya başlayabilirsiniz.

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Hukuk davalarında olduğu gibi (boşanma davası, miras, icra vb.) adliyeye kendiliğinizden gidip bir ceza davası açamazsınız. Öncelikli olarak yapacağınız tek şey, bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikayette veya suç duyurusunda bulunmak olacaktır. Mağduriyetiniz için yapacağınız şey budur. Sonrasında ilgili makamlar sizin talebinizi değerlendireceklerdir. İlgili savcının bir takım yeterliliklere göre bir değerlendirme yapıp bir iddianame düzenlemesiyle beraber de davanız açılacaktır.

Ceza Avukatına ne zaman başvurmalıyım?

Yukarıda da belirtildiği gibi eğer bir suç şüphesi altındaysanız ilk fırsatta bir ceza avukatı yardımından faydalanmanız önem taşımaktadır. Olayı beraberce değerlendirip lehinize olan noktaların ortaya çıkartılması, ifadenizi verirken veya sorgunuz yapılırken dikkat edeceğiniz noktaları farkına varmanızı sağlayacaktır. Onun dışında şüphe altında olduğunuz andan itibaren nelerle karşılaşacağınız konusunda ceza avukatı sizi süreçle ilgili bilgilendirecek ve aydınlatacaktır.

Ceza Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Bir ceza avukatı üstleneceği dava için olan ücreti çeşitli kriterlere göre belirlemektedir. Davaya söz konusu olan suç tipi, dosyadaki delillerin durumu, ceza avukatına başvuran kişi için dosyanın zorlayıcılığı, tarafların sayısı, varsayımsal olarak dava uzunluğu birer etken olarak kabul edilmektedir. Hiçbir zaman bir davanın ne kadar süreceği bilinemez çünkü yargılama aşamasında gerçekleşecek olan durumlar önceden tahmin edilemez. Bu bilinmezlik de davanın uzunluğuna etki eder. Bu nedenle dava ücreti, davanızla ilgili bilgiler görüşüldükten sonra netleşmektedir. Tüm bunların yanında bir avukatın Ceza Hukuku alanında uzmanlaşıp uzmanlaşmadığı da ücreti belirleyen faktörlerdendir.

Şüpheli ve Sanık Nedir?

Şüpheli, suç şüphesi altında olan kişiye soruşturma aşamasının başlamasıyla verilen addır. Savcının iddianame düzenlemesiyle birlikte duruşma tarihi verilir yani duruşmalar başlamış olur ve kişi artık sanık durumuna geçer.

Ceza Avukatı Varsa Duruşmaya Gitmesem Olur Mu?

Öncelikle sanığın kendi davasını takip etmesi çok önemlidir. Ancak kanun, sanığın belirli durumlarda duruşmalara gelmemesini ve yalnızca avukatının gelmesine izin vermektedir. Bunun için ön şart sanığın sorgusunun yapılmış olmasıdır. (Sanık istinabe suretiyle de sorguya çekilebilir. Yani farklı bir şehir/ilçe adliyesinden bunun için talepte bulunabilir) Sanık için, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere gerekli koşullar var ise sanık isterse artık duruşmalara katılmak zorunda değildir. Tabii sanığın kendisinin veya avukatının bu talebinin mahkemece kabul edilmesi koşuluyla.

Ceza Davamda Tebligatlar Bana mı Yoksa Avukatıma mı Gider?

Ceza avukatı sizin hakkınızdaki davayla ilgili her türlü yazı ve tebligatı alabilir. Mahkeme ve savcılık da sizinle alakalı tebligatları avukatınıza yapar. Fakat dosya için sizin ifadenizin alınması gerekiyorsa o zaman tebligatı sizin adınıza çıkartacaklar ve sizin adresinize göndereceklerdir. Çünkü sizin adınıza avukatınız beyanda bulunamaz.

Ceza Davamda İlk Duruşma Nasıl Geçer?

Bir ceza yargılamasında ilk duruşmada önce sanığın savunması alınır ve mağdurun şikayeti dinlenir. Kişiler kendilerini bir avukatla temsil ediyorlarsa avukatları dinlenir. Ağır Ceza Mahkemesi ise mahkeme başkanı, üye hakimler ve savcı olayı aydınlatabilmek için taraflara soru sorabilir. Asliye Ceza Mahkemesinde sadece tek hakim bulunmaktadır ve duruşmalarda savcı bulunmamaktadır.

Sosyal Medyada İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı

Sosyal Medyada İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı

Kişinin, bir başkasına ait fotoğrafları izinsiz bir şekilde yani karşı tarafın rızasını almadan sosyal medyada yayınlaması suçtur. Çünkü Türk Ceza Kanunu’na göre “fotoğraf”, kişisel veri niteliğindedir. Dolayısıyla söz konusu suç da “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçudur. Mağdura ait kişisel veri niteliğindeki bu fotoğrafları, kişinin rızası olmadan yayımlaması veya mağdur baştan rıza göstermiş olsa bile sonradan rızasını çekerek, kişiye fotoğraf yayımını durdurmasını söylemesine rağmen kişinin buna aldırış etmeden yayımlamaya devam etmesi Türk Ceza Kanunu m.136 gereğince suç teşkil eder ve kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanır. Eğer bu kişi, bir meslek mensubu veya sanatla uğraşan biri ise ve işlediği eylemi bu mesleğin veya sanatkarlığın sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlemişse o zaman söz konusu suç nitelikli hale dönüşür ve verilecek olan ceza yarı oranında arttırılır. Aynı şekilde bir kamu görevlisinin görevinin getirdiği kolaylıktan faydalanarak ve yetkisini kötüye kullanarak bu suçu işlemesi durumunda da yine suç nitelikli hale dönüşür ve verilecek olan ceza da yarı oranında arttırılır. Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapacağınız başvuruda sizlere bu konuda hukuki destek sağlayabiliriz.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Kayda Alınması

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Kayda Alınması

Kişiler arasındaki “aleni olmayan” konuşmaları taraflardan biri, diğerinin rızası olmadan bir aletle veya ses alma cihazıyla kaydederse artık bir suçtan bahsedebiliriz. Türk Ceza Kanunu’nun 133. Maddesine göre bu suçu işleyen kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Burada söz konusu olan suç “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçudur. Konuşmaları, diğerinin bilgisi ve onayı dışında ses cihazına kaydeden kişi eğer bu kaydı hukuka aykırı olarak ifşa ederse o zaman 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ayrıca dörtbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu verilerin basın ve yayın yoluyla ifşa edilmesinde de aynı cezaya hükmolunur.

Bu suç şikayete bağlı bir suç olduğundan, kişinin faili ve fiili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayette bulunulması gerekir. Aksi halde savcılık kendiliğinden yani re’sen bu suç için soruşturma yapmaz.

Kişiler arasındaki konuşma öncelikle aleni olmamalıdır. Üçüncü kişiler özel bir çaba sarf etmeden kolaylıkla bu konuşmaları duymamalıdır. Yani izole bir ortamda konuşmalar gerçekleşmelidir. Üçünü kişiler özel bir gayretle ancak bu konuşmaları duyabilmelidir. Özel gayret olmadan başkaları tarafından da konuşmalar duyulabiliyorsa o zaman aleni olmayan değil, aleni bir konuşmadan bahsediyor olacağız. Aleni olmayan konuşmalar en az 2 kişi tarafından gerçekleşmelidir. Teknik araç kullanmadan yüz yüze yapılan bir görüşme olmalıdır. 3 kişiden fazla konuşmacı varsa o zaman bir söyleşi ortamından bahsediyor olacağız. Bu durumda kayda alan kişi dışında kalan diğer iki kişinin de rızası aranmaktadır.

Konuşmaların dışarıdan bir üçüncü kişi tarafından kayda alınması halinde ise artık kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu değil, Türk Ceza Kanunu m.132’deki “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçu söz konusu olacaktır. Bu nedenle olayın ayrıntıları suçun belirlenebilmesi ve tespiti açısından oldukça önemlidir. Ancak tüm bu açıklamaların dışında suçu meydana getirmeyen hukuka uygunluk halleri vardır ve bu gibi durumlarda kayda alınsa dahi suç oluşmaz. Hukuki süreçteki iddia veya savunmanızda sizlere yardımcı olabilmemiz için avukatlık ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

İzmir Asliye Ceza Avukatları

İzmir Asliye Ceza Avukatları

Asliye Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Dava ve İşlere Bakar?

Asliye Hukuk Mahkemesi, malvarlığı haklarına ilişkin davalara ve şahıs varlığına ilişkin davalara bakar. Eğer daha da açmak istersek Asliye Hukuk Mahkemelerin baktığı dava ve işler şu şekilde sıralanabilir.

    • Adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biri olan Asliye Hukuk Mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar.

Continue reading “İzmir Asliye Ceza Avukatları”

Ceza Davası Avukatlık Ücreti

Ceza Davası Avukatlık Ücreti

Ceza Avukatı Kimdir?

Soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren bu süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikâyetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapan avukata, halk arasında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir. Hukuk büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki yardım sunmaktadır. Yargılama sonunda ceza mahkemeleri sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını,

Continue reading “Ceza Davası Avukatlık Ücreti”

İzmir'de En İyi Ağır Ceza Avukatları

İzmir’de En İyi Ağır Ceza Avukatları

İzmir’de En İyi Ağır Ceza Avukatları

İnsan hayatında bazen hukuk yoluna girecek durumlarla karşılaşır. Bu durumlarda avukat tutmak istenir. Tabii en iyi avukat aranır. İnternette en iyi avukat ararken büyük bilgi kirliliği ile karşılaşılır. Bazen de en iyi avukat diye kendilerinin reklamını yapan avukatlarla karşılaşılır. Ancak en iyi avukat için bazı özellikler taşımak da gerekir. İnternetten İzmir’de En İyi Ağır Ceza Avukatları gibi aramalarda karşıya çeşit çeşit bilgiler birbiri peşi sıra ortaya çıkar.
Continue reading “İzmir’de En İyi Ağır Ceza Avukatları”

Ceza Hukuku Büroları

Ceza Hukuku Büroları

Asıl adı Avukatlık bürosu olan hukuk büroları ya da hukuk ofisi avukatlık mesleğinin sürdürüldüğü ve kamu hizmeti verilen temel mekândır. Aynı zamanda özel niteliklidir. Hukuk büroları danışmanlık hizmetiyle dava takip işlerini görür. Avukatlar baroya kayıt olmadan avukatlık bürosu açamazlar. Ancak ceza hukuku büroları için önce hukuk fakültesini bitirmek ve 1 yıl staj yapmak gerekir. Avukatların mesleki faaliyetleri avukatlık kanunu ile düzenlenmiştir.
Continue reading “Ceza Hukuku Büroları”

Ünlü Ceza Avukatı

Ünlü Ceza Avukatı

Ünlü Ağır Ceza Avukatları

Genelde insanlar avukatları eşlerine, dostlarına sorarak bulurlar ya da güler yüzlülük ve sıcakkanlılık gibi görünümlere aldanarak seçim yaparlar. Ancak sorunlar için uygun ve başarılı hatta ünlü ceza avukatı bulmak için bunlara değil başka özelliklere dikkat etmek gerekir. Çünkü kim ne olursa olsun kişinin hakları ve özgürlüğü çok değerlidir.
Continue reading “Ünlü Ceza Avukatı”