Kategori: Avukat Haber Portalı

Tüm avukat haberlerini bulabileceğiniz bu sayfada hukuki, adli ve avukatları ve vatandaşları ilgilendiren haberlere ulaşabilirsiniz.

Cinsel İstismar Davası Avukatı

Cinsel İstismar Davası Avukatı

Cinsel istismar, kişinin istemeden bir başkasının cinsel istek ve yönelimlerine hedef olması durumuna denir. Her meslekten, her yaştan, her cinsiyetten bireyin cinsel istismara uğrayabileceği bilinmekle birlikte genel olarak cinsel istismara uğrayan kadın ve çocuk mağdurların oranı daha fazladır. Ülkemizde de yine kadın ve çocuklara yönelik yapılan cinsel istismar oranı daha fazla olduğundan bu konuya detaylıca değinmek gerekir. Özellikle çocukların mağdurların çocuğunu oluşturduğu cinsel istismar davası, istismarı yapan kişiye yönelik açılan davaya verilen isimdir. Çocuğa yönelik cinsel istismarın bir dava kapsamına girmesi için birçok sebep vardır. Bu sebepler şu şekilde sıralanabilir:

 • Cinsel bir organı çocuğa gösterme veya açıklama
 • 18 yaşına henüz ulaşmamış bir çocukla cinsel münasebette bulunma
 • Çocuğu cinsel bir eylemi izlemeye zorlama
 • Bir çocuğa müstehcen içerikli e-posta, mesaj, görüntü veya metin gönderme
 • Bir çocuğa pornografik film, görsel vb. içerikler gösterme
 • Çocuğun cinsel organlarına doğrudan ya da bir nesne aracılığıyla dokunma
 • Bir çocukla yaşına uygun olmayacak şekilde cinsel içerikli konuşmalar yapma
 • Çocukla öpüşme

Bu ve buna benzer çocuğun psikolojisini kötü yönde etkileyici, yaşına ve zihinsel gelişimine uygun olmayan daha birçok sebep, cinsel istismar olarak kabul edilmektedir. Bir çocuğun tüm bu zorbalıklara maruz kalması ve cinsel istismar yaşamış olması eğer anlatmamışsa, hal ve hareketlerinden anlaşılabilmektedir. İlgili bir ebeveyn olarak bu süreçte sakinlikle ve yasaların verdiği haklarla en doğru şekilde çocuğun yanında olmak ve çocuğu destekleyici davranışlar sergilemektir.

Bir Çocuğun Cinsel İstismara Uğradığı Anlaşılabilir Mi?

Bir çocuk için oldukça ağır olabilecek cinsel istismar suçu, çocuk tarafından yaşandığı takdirde iyi bir şekilde gözlemlenirse elbette anlamanın birçok yolu vardır. Çocuk yaşadığı olumsuzlukları korktuğu ve yanlış anlaşılmak istemediği için bu durumu saklıyor olabilir. Özellikle cinsel istismarı gerçekleştiren kişinin aile bireylerinden veya yakın çevreden olması durumunda gerçekleşebilen ‘’bana inanmazlar’’ düşüncesi veya istismarcı tarafından bunun kötü bir şey olmadığı düşüncesinin çocuğa aşılanması gibi durumlarda, çocuk yaşadığı olumsuzlukları anlatmaktan kaçınabilmektedir. İşte bir çocuğun cinsel istismara uğradıktan sonra yaşayabileceği ve yansıtabileceği birkaç durum:

 • Geçmişe göre daha düşük öz güvenli olma
 • Saldırgan tavırlarda artış
 • İnsanlara karşı genel bir güvensizlik
 • Madde bağımlılığına yönelme
 • Sık sık yatak ve altını ıslatma
 • İçine kapanık olma hali
 • Uyku güçlüğü
 • Vücudunun belirli bölgelerinde zedelenmeler, morarmalar görülmesi
 • İntihara meyilli olma veya önceden intihar girişimlerinde bulunmuş olma
 • Zorlayıcı tavırlarda bulunma
 • İnsanlarla anlaşmada zorluk çekme

Çocuk, bunlar ve bunlara benzer birçok işareti taşıyorsa cinsel istismara maruz kalmış olabilir. Sizin çocuğunuzun veya başka bir çocuğun buna benzer işaretleri taşıdığını düşünüyorsanız öncelikle çocukla anlayışlı ve sakin bir şekilde konuşmalı ve sonrasında yetkili birimlere mutlaka başvuru yapmalısınız.

Cinsel İstismara Bakan Avukatlar

Cinsel istismar davasına bakan avukatlar tüm bu olumsuzlukları yaşayan mağdur çocuklar için izlenmesi gereken tüm hukuki yolları izleyerek çocuğun hem psikolojik hem de zihinsel olarak ağır hasar almadan savunmasını gerçekleştirirler. Tüm bu süreçlerde daha önce de bahsettiğimiz gibi elbette çocuğun psikolojisinin iyi tutulması, çocuğa destek olunması elbette oldukça önemlidir. Tecrübeli ve işinde profesyonel bir avukatla iş birliği yapmak, tüm bu süreçlerin doğru bir şekilde atlatılmasına yardımcı olacaktır. Tüm şehirlerimizde ve özellikle de büyük şehirlerimizde cinsel istismara bakan avukatlar görev almaktadır. Özellikle İstanbul, İzmir gibi hem büyük hem de nüfus yoğunluğu fazla olan şehirlerde birçok cinsel istismar vakası olmakta ve bir avukatın desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Cinsel İstismara Bakan Avukatlar İzmir

Bahsettiğimiz büyük şehirlerden biri olan İzmir, bünyesinde işinin ehli ve profesyonel birçok avukatı barındırmaktadır. Özellikle cinsel istismara bakan avukatlar İzmir şehrinde üstlendikleri birçok davada başarı göstermiş ve mağdur çocuk ve mağdur ailenin yanında olmuşlardır.

Cinsel Taciz Suçu ve Davası Avukatı

Cinsel Taciz Suçu ve Davası Avukatı

Cinsel taciz suçu, bireylerin fiziksel dokunma olmadan, rahatsız edici boyutta karşı cinsel davranışların yer aldığı bir suç türüdür. Bu suç yazılı, görüntülü ve buna benzer her şekilde işlenebilmekle birlikte bu tür taciz hareketlerinin mağdura ulaşması yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Cinsel suçlar içerisinde yer alan cinsel taciz suçunu ‘’suç’’ kategorisine sokan en önemli etken, karşı tarafın rızası olmaksızın bireyin kasti olarak cinsel amaçla rahatsız edici eylemlerde bulunmasıdır. Buna bağlı olarak en net tanımıyla cinsel taciz suçu, ahlak kurallarına aykırı olarak mağdur olan tarafın kasti bir şekilde rahatsız edilmesidir denilebilir.

Cinsel Taciz Davası

Cinsel taciz davası, mağdurun izni olmadan rahatsız edici boyutta cinsel eylemlerde bulunan kişinin mağdur tarafından dava edilmesiyle yürütülen davalardır. Dava boyutuna varabilecek birçok cinsel taciz suçu bulunmaktadır. Bu suçlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Cinsel içerikli materyaller (fotoğraf, e-posta, mektup, telefon çağrıları vb.) kullanılarak yapılan,
 • Bir bireyin fiziksel görüntüsü, giyimi, duruşu hakkında cinsel içerikli ifadelerde bulunarak yapılan,
 • Islık çalarak veya kişiye laf atma yoluyla yapılan,
 • Cinsel organ göstermek suretiyle yapılan,
 • Kişiye cinsel ilişki teklifinde bulunarak yapılan,
 • Rahatsız edici bir şekilde ve sürekli olarak kişiye bakarak yapılan,
 • Karşı tarafın istemediği bir cinsel faaliyet için sürekli teklifte bulunarak ve bunun ilgili para teklif ederek yapılan,
 • Cinsel içerikli şakalar yaparak ve yine rahatsız edici cinsel içerikli fıkralar anlatılarak yapılan,
 • Cinsel içerikli çizim/resim dağıtarak ve gösterilerek yapılan ve yine bunlara benzer kişiyi rahatsız edici boyutta ve kasti olarak yapılan eylemler cinsel taciz suçları arasına girer.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Peki tüm bu olumsuz özellikleriyle bireyleri sıkıntıya düşüren suçlardan biri olan cinsel taciz suçunun cezası nedir? Cinsel taciz suçunun cezası, Türk Ceza Kanunu md. 105/1’e göre verilmektedir. Öncelikle cinsel taciz suçu, ‘’basit cinsel taciz suçu’’ ve ‘’nitelikli cinsel taciz suçu’’ olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Ceza Kanununca verilecek ceza da cinsel taciz suçunun bu niteliklerine göre verilmektedir. Buna göre, basit cinsel suçta mağdurun şikâyeti üzerine tacizcinin üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, eğer cinsel taciz bir çocuğa karşı yapılıyorsa altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Nitelikli taciz suçunda ise bu durum doğal olarak farklıdır. Yine mağdurun şikâyeti üzerine tacizciye basit suçlara verilen cezalar yarı oranda artırılır ve eğer mağdur fiil sonrası okulu ve ailesinden ayrılmak zorunda bırakılmış veya işi bırakmak zorunda kalmışsa verilecek cezanın bir yıldan az olmaması şartı vardır.

Cinsel Suçlar Avukatı

Hukukumuzda ‘’cinsel suçlar avukatı’’ diye bir terim bulunmaz ancak cinsel suçlara bakan avukatlar elbette vardır. Bu avukatlar genellikle ceza avukatı unvanlı avukatlar içerisinden çıkmaktadır. Ceza avukatlarının, ağır ceza davalarında sık sık karşılaştığı davalardan biri de genellikle cinsel suçlar olmaktadır. Bu nedenle kişiler tarafından bu avukatlara ya ceza avukatı ya da cinsel suçlar avukatı tanımlaması yapılmaktadır.

Bu tür suçlarda cinsel suçlara bakan avukatlar rol alır. Oldukça ciddi bir dava konusu olduğundan ve özellikle içerisinde çocuklarla ilgili kapsamları da barındırdığından, avukatların rolü bu davalarda oldukça büyük ve önemlidir. Delil toplamak, mağdurun psikolojisini göz önünde bulundurarak dava hakkında yapılması gereken her şeyi adım adım ve titizlikle yapmak ve bunlarla birlikte yasalara bağlı kalarak da vicdani yükümlülüklerini de elden bırakmayan profesyonel, tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak davanın seyri için oldukça önemlidir.

Cinsel Suçlara Bakan Avukatlar İzmir

Ülkemizin her şehrinde binlerce cinsel taciz suçu işlenmekle birlikte, bu tarz cinsel taciz davalarıyla yine ülkemizin her kesimindeki avukatlar ilgilenmektedir. Özellikle büyük şehirlerde hukuk bürosu ve yetkin avukat bulmak seçenek fazlalığından kafa karıştırıcı olabilmektedir. Cinsel suçlara bakan avukatlar İzmir şehrinde de fazlasıyla bulunmaktadır. İzmir de büyük şehir olmasından dolayı, bünyesinde fazlasıyla avukatlık bürosu ve avukat vardır. Elbette tüm davalarda ve cinsel taciz davalarında işini hakkıyla yapan, profesyonel, tecrübeli bir avukatın yer alması oldukça önemlidir. Bu nedenle cinsel suçlara bakan avukatlar İzmir ilinde aranıyorsa özelliklere bu kriterlere dikkat edilmelidir.

Ağır Ceza Avukatlığı

Ağır Ceza Avukatlığı

Ülkemizdeki adalet sistemi içerisinde yer almakta olan avukat türlerinden bir tanesi de ağır ceza avukatlığı olmaktadır. Ülkemizde tüm avukatların kendi alanlarında çalışma prensipleri bulunmaktadır. Ağır ceza avukatlığı, cezaların daha da ağırlaştırılması gereken durumlarda görev alan avukatlara verilmekte olan isimdir.  Hukuk kuralları neticesinde ortaya çıkmış olan adalet sistemi, avukatlar tarafından adilce yürütülmeye çalışılmaktadır. Suçları daha ağır olan kişilerin yargılandığı mahkemeye ise ağır ceza mahkemesi denmektedir.

Continue reading “Ağır Ceza Avukatlığı”
İsim ve Soyadı Değişikliği Davası

İsim ve Soyadı Değişikliği Davası

İsim ve soyisim değişikliği, kanunda kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır ve ancak kişinin kendi talebi ile gerçekleşebilmektedir. Bu işlemin Nüfüs Müdürlüğü’nce halledilebilir şekilde pratik bir yolu maalesef bulunmamaktadır. Bu işlem için bir prosedür olmadığından tek yol dava açılması gerektiği şeklindedir.

Continue reading “İsim ve Soyadı Değişikliği Davası”
Boşanma Davası Ücretleri

Boşanma Davası Ücretleri

Aile, toplumun en önemli temel taşıdır. Bireylerin sevgi ve saygı çerçevesinde bir araya gelerek oluşturdukları bu kurum ne yazık ki çeşitli sebeplerden ötürü dağılabilmektedir. Bunun neticesinde boşanmalar gerçekleşmekte ve kişiler profesyonel yardıma ihtiyaç duymaktadır. Boşanma davasının zorluğuna ve karmaşıklığına göre süreç ve boşanma davası ücretleri değişkenlik gösterebilmektedir.

Continue reading “Boşanma Davası Ücretleri”
Boşanma Davası Türleri

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Çiftlerin anlaşmazlıklarından ötürü açılan boşanma davalarında taraflar boşanma kararını ortak verebildiği ve boşanma davası hemen sonuçlanabildiği gibi bazen kararın tek taraflı verilebildiği ve sürecin zorlu olduğu görülmektedir. Tarafların isteklerine, maddi durumlarına, iddia edilen sebeplere göre boşanma sürecinin gidişatında fikir ayrılıkları ve farklı talepler olabilmektedir. Buna bağlı olarak boşanma türleri anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Continue reading “Boşanma Davası Türleri Nelerdir?”
İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, internet ortamında yapılan bir yayının kişilik haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız gereken yasal yöntemlerin kullanılmasıyla bu yayın içeriğine olan erişimin engellenmesini veya kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Yayın içeriği bir fotoğraf, video veya yazı olabilir. Bu yayının tamamının, bir kısmının veya yayının bölümünün kaldırılmasını isteyebilirsiniz.

Continue reading “İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali”
İnternet Ortamında Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

İnternet Ortamında Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

Teknolojinin, beraberinde kolaylıkları, erişim rahatlığını ve konforu getirdiği kuşkusuzdur. İnternete kolay erişimin sağlanması ve hemen her an elimizin altında bulunması, bizlerin bilgiye kolay erişimini sağlamakla beraber aynı zamanda sosyalleşmemizi, oluşmuş veya oluşmakta olan yeni sosyal çevremizi muhafaza etmemizi de sağlamaktadır. Bütün bunlar sebebiyle bir bakıma tanıdığımız veya tanımadığımız insanlarla kurduğumuz iletişimimizi de kontrol altında tutmuş olduğumuzu düşünürüz.

Continue reading “İnternet Ortamında Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali”
Ceza Avukatı İle İlgili Merak Edilenler

Ceza Avukatı İle İlgili Merak Edilenler

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatı, ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukata verilen addır. Ceza soruşturması suçun işlenmesinden sonra başlamaktadır. Yahut eğer bir suç şüphesi altındaysanız, tüm bu süreçte (soruşturma ve kovuşturma denilen dava aşamasında) hemen bir ceza avukatından yardım almaya başlayabilirsiniz.

Continue reading “Ceza Avukatı İle İlgili Merak Edilenler”
Sosyal Medyada İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı

Sosyal Medyada İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı

Eğer bu kişi, bir meslek mensubu veya sanatla uğraşan biri ise ve işlediği eylemi bu mesleğin veya sanatkarlığın sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlemişse o zaman söz konusu suç nitelikli hale dönüşür ve verilecek olan ceza yarı oranında arttırılır. Aynı şekilde bir kamu görevlisinin görevinin getirdiği kolaylıktan faydalanarak ve yetkisini kötüye kullanarak bu suçu işlemesi durumunda da yine suç nitelikli hale dönüşür ve verilecek olan ceza da yarı oranında arttırılır. Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapacağınız başvuruda sizlere bu konuda hukuki destek sağlayabiliriz.

Continue reading “Sosyal Medyada İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı”