Çocuğun Soy bağını Değiştirme Suçu

Çocuğun Soy bağını Değiştirme Suçu Nedir?

5237 sayılı Türk ceza kanunun 231. maddesi içerisinde çocuğun soy bağını değiştirme suçu düzenlenmiştir. Bir çocuğun soy bağını değiştiren ya da gizleyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır. Özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemek suretiyle sağlık kurumundaki bir çocuğun farklı bir çocuk ile karışmasına sebep olan kişi bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

Çocuğun soy bağının doğru bir şekilde kurulması önem teşkil eden bir durumdur. Öyle ki çocuğun soy bağının doğru bir şekilde kurulmasının çocuk, aile ve toplum bakımından önemli etkileri ortaya çıkmaktadır. Soy bağının doğru saptanıp saptanamaması hukukun değişik alanları içerisindeki çeşitli hususlar açısından da farklı neticelere sebep olmaktadır. Konunun taşımış olduğu önemden kaynaklı olarak 5237 sayılı Türk ceza kanunu hükümleri içerisinde çocuğun soy bağını değiştirme suçu düzenlemeye tabi olmuştur.

5237 Sayılı Türk ceza kanunun 231. Maddesinde düzenlenmiş olan soy bağını değiştirme suçuna gerekçesi içerisinde yer alan açıklamaya göre bir çocuğun soy bağının değiştirilmesini ya da gizlenmesini suç haline getiren 231. maddedir. Bu netice, yetkili makamlara gerekli bilgileri iletme ya da farklı, gerçek bilgileri içermeyen bilgiler vermek şeklinde meydana gelebilmektedir. Kişilerin aileleri ile ilişkileri, doğum, evlat edinme, tanıma ya da babalığa hüküm olunması gibi hukuki yollarla meydana gelir. Suçu meydana gelmesi için suçun faili konumunda yer alan kişinin de çocuğun soy bağının değiştirmede mevcudiyeti aranmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasının içerisinde yapılan düzenlemede bu eylemlerin taksirle işlenmesi suç olarak tanımlama bulmuştur. Bu suçun sağlık kurumu bünyesi içerisine kurum görevlileri tarafından işlenmesinin mümkün olacağının gözden uzak tutulmaması gereklilik teşkil eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir