Kategori: Ceza Hukuku

Resmi Belgede (Evrakta) Sahtecilik Davası Avukatı

Resmi Belgede (Evrakta) Sahtecilik Davası Avukatı

Sahtecilik gerçek olmayan bir şeyin sanki gerçekmiş gibi gösterilmesine denir. Resmi belgede sahtecilik suçu sadece bir şeyin gerçekmiş gibi gösterilmesi amacıyla değil farklı suçları işlemek amacıyla da işlenebilir. Çoğu kez belgede sahtecilik suçunun işlenmesi dolandırıcılık gibi suçların oluşması için amaç olarak kullanılır. Eski tarihlerde sahtecilik suçu dolandırıcılık suçu ile birlikte düşünülmüştür. Sonraki zamanlarda ise sahtecilik suçunun dolandırıcılıktan farklı olduğu ve bu suçun kamu güvenine karşı işlenenilen bir suç olduğu anlayışı ortaya çıkmıştır.

Continue reading “Resmi Belgede (Evrakta) Sahtecilik Davası Avukatı”
Hırsızlık Suçlarına Bakan Avukatlar

Hırsızlık Suçlarına Bakan Avukatlar

Hırsızlık Suçunun Kanundaki Durumu

Hırsızlık bir başkasına ait olan ve kişinin kendisinin olmayan bir malın İzinsizce alınmasıdır. Hırsızlık suçu 5237 sayılı Türk ceza kanununun kişilere karşı suçlar başlığı altındaki ikinci kısmının onuncu bölümünde yer alan mal varlığına karşı suçlar başlığı altındaki maddelerde düzenlenmiştir.

Continue reading “Hırsızlık Suçlarına Bakan Avukatlar”
Yağma (Gasp) Suçu Davası Avukatı

Yağma (Gasp) Suçu Davası Avukatı

Yerleşik hayata geçilmesi ile insanlar bir arada yaşamaya başlamışlardır. Bu yaşantının huzur içinde devam edilebilmesi için güvenilir bir ortamın sağlanması gerekir. Güvenli bir ortamın sağlanması için yaptırımları olan kurallara İhtiyaç vardır. Ceza hukuku ise bu ihtiyacı karşılar. Güvenliğin sağlanması için belirlenmiş olan kurallara uymayan kişileri devlet tarafından kanun koyucu tarafından konulmuş kanunlar çerçevesinde cezalar verilir. Bu cezalar da dikkat edilmesi gereken. Belirli sınırların aşılmamasıdır. Cezalar verirken sınırların aşılmaması önemli bir yere sahipken bununla birlikte bu cezaların hukuka uygun olması da gerekir. Ceza yaptırımı ile karşılaşılan suçlardan biri de yağma suçudur. Yağma suçu 5237 sayılı Türk ceza kanunu içerisinde düzenlenmiş ve hükümlerine yer verilmiştir. Yağma suçu davası avukatı olarak çalışan bir ceza avukatı olarak bu konuda bazı bilinmesi gerekenlere bu makalemde yer vereceğim.

Continue reading “Yağma (Gasp) Suçu Davası Avukatı”
Cinayet Davası Avukatı

Cinayet Davası Avukatı

Cinayet bir kişinin bir başka kişiyi bilerek öldürmesidir. Bu eylem dünya genelinde müebbet hapis veya idam cezası ile cezalandırılır. Cinayet öldürme suçunu oluşturur. Öldürme suçu ise 5237 sayılı Türk ceza kanununun kişilere karşı suçlar başlığındaki ikinci kısmın hayata karşı suçlar başlığındaki birinci bölümünün altında yer alan maddelerde düzenlenmiştir. Cinayet davası ise cinayet olarak kabul edilen davalara verilen ad olmakla birlikte cinayet davası avukatı da cinayet davalarında sanıkların avukatlığını üstlenen avukatlara denir.

Continue reading “Cinayet Davası Avukatı”
Kasten Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Kasten yaralama suçu 5237 sayılı Türk ceza kanunu içerisinde yer alır. Kasten yaralama suçu bir vücut dokunulmazlığını karşı suçtur. Bu suçun işlenmesi dahilinde hapis cezası öngörülmüştür. Kasten bir başkasının vücuduna acı veren veya bir başkasının sağlığının ya da ağzına mı yeteneğinin bozulmasına sebep olan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Kasten yaralama suçu basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde olabilir. Yani failin kasten yaralama suçunu işlerken mağdura verdiği zarar hafif nitelikte olabilir. Kasten yaralama filminin mağdur üzerindeki etkisi kolayca giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte ise mağdurun şikayet ettiği takdirde dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hüküm olunur.

Continue reading “Kasten Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?”
Görevi İhmal Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir?

Görevi İhmal Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir?

Görevi İhmal Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir? Görevi ihmal suçu ve görevi kötüye kullanma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerinde yer almaktadır. Bu suçların kanunda yer almasını sebebi kamu görevinde bulunan kişilerin, disiplinli olmalarını sağlamaktır. Bu sayede kamu idaresinin, düzenli bir şekilde çalışmasında öngörülür. Kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmeleri, işlerini layıkıyla yapmaları ve uygun davranmalarının sağlanması Kanunda korunma sağlanmasını sebebidir. Buda Kamusal, görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesi ile devlete fayda sağlar. Bununla birlikte adı geçen suçun öznesi devlettir yani faydanın sahibi olan devlettir ve suçtan zarar gören bir birey ise bu suçun öznesini oluşturmaz. Görevi kötüye kullanma suçu sadece kamu görevlisi tarafından veya özel kanunlar içerisinde kamu görevlisi gibi cezalandırılacağı, öngörülen kişiler tarafından işlenebilir. Yani görevi kötüye kullanma suçu özgü bir suçtur. Kamu görevlisinin, kimler olduğu ise yine Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerinde yer almaktadır. Buradan yola çıkarak, kamu görevlisinin kamusal faaliyetin yürütülmesi içerisinde atanma veya seçilme yoluyla veya da herhangi bir suretle sürekli süreli veya geçici bir şekilde katılmış olan kişi olarak tanımlayabiliriz. Kamu görevlisini tanımlıyor olmamızın önemli sebebi suçun kamu görevlisi tarafının, işleniyor olmasıydı.  Yani kişiler, faaliyetleri kamusal faaliyet niteliğinde olmadıkça görevi kötüye kullanma suçunu işlemeleri mümkün olmayacaktır. Ancak Bu suça katılan kişilerin sırf kamu görevlisi olmadıkları için suçtan kurtulabiliyor olmalarını söylemekte doğru olmaz. Eğer bu kişiler suça azmettiriyor veya suça yardım ediyorlarsa suça iştirak etmeleri mümkündür. Yani bu durum içinde kanunda bir korunma sağlanmıştır.

Continue reading “Görevi İhmal Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir?”
Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten adam öldürme suçu kişiyi özgürlüğünden alıkoyan ağır bir suçtur. Çünkü niteliği itibariyle bir canlının yaşam hakkına bilerek ve isteyerek son verme niyeti taşıyan telafisi mümkün olmayan yok edici bir harekettir. Kişinin yaşama hakkına son vermesinin yanı sıra öldürülen kişinin geride bıraktığı ailesine, sevdiklerine yakınlarına derin bir elem veren ve bu kişileri maddi manevi zarara uğratan yıkıcı bir suçtur. Bu sebepledir ki ceza kanunları kasten adam öldürme suçuna en ağır yaptırımı öngörür.  Kasten adam öldürme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun kişilere karşı suçlar olan ikinci kısmının hayata karşı suçlar adlı birinci bölümünde yer almaktadır. 81. Madde kasten adam öldürme suçunu tanımlarken 82. Madde ise suçun nitelikli hallerini tanımlamaktadır.

Continue reading “Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası”
Cinsel İstismar Davası Avukatı

Cinsel İstismar Davası Avukatı

Cinsel istismar, kişinin istemeden bir başkasının cinsel istek ve yönelimlerine hedef olması durumuna denir. Her meslekten, her yaştan, her cinsiyetten bireyin cinsel istismara uğrayabileceği bilinmekle birlikte genel olarak cinsel istismara uğrayan kadın ve çocuk mağdurların oranı daha fazladır. Ülkemizde de yine kadın ve çocuklara yönelik yapılan cinsel istismar oranı daha fazla olduğundan bu konuya detaylıca değinmek gerekir. Özellikle çocukların mağdurların çocuğunu oluşturduğu cinsel istismar davası, istismarı yapan kişiye yönelik açılan davaya verilen isimdir. Çocuğa yönelik cinsel istismarın bir dava kapsamına girmesi için birçok sebep vardır. Bu sebepler şu şekilde sıralanabilir:

Continue reading “Cinsel İstismar Davası Avukatı”
Cinsel Taciz Suçu ve Davası Avukatı

Cinsel Taciz Suçu ve Davası Avukatı

Cinsel taciz suçu, bireylerin fiziksel dokunma olmadan, rahatsız edici boyutta karşı cinsel davranışların yer aldığı bir suç türüdür. Bu suç yazılı, görüntülü ve buna benzer her şekilde işlenebilmekle birlikte bu tür taciz hareketlerinin mağdura ulaşması yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Cinsel suçlar içerisinde yer alan cinsel taciz suçunu ‘’suç’’ kategorisine sokan en önemli etken, karşı tarafın rızası olmaksızın bireyin kasti olarak cinsel amaçla rahatsız edici eylemlerde bulunmasıdır. Buna bağlı olarak en net tanımıyla cinsel taciz suçu, ahlak kurallarına aykırı olarak mağdur olan tarafın kasti bir şekilde rahatsız edilmesidir denilebilir.

Continue reading “Cinsel Taciz Suçu ve Davası Avukatı”
Ağır Ceza Avukatlığı

Ağır Ceza Avukatlığı

Ülkemizdeki adalet sistemi içerisinde yer almakta olan avukat türlerinden bir tanesi de ağır ceza avukatlığı olmaktadır. Ülkemizde tüm avukatların kendi alanlarında çalışma prensipleri bulunmaktadır. Ağır ceza avukatlığı, cezaların daha da ağırlaştırılması gereken durumlarda görev alan avukatlara verilmekte olan isimdir.  Hukuk kuralları neticesinde ortaya çıkmış olan adalet sistemi, avukatlar tarafından adilce yürütülmeye çalışılmaktadır. Suçları daha ağır olan kişilerin yargılandığı mahkemeye ise ağır ceza mahkemesi denmektedir.

Continue reading “Ağır Ceza Avukatlığı”