Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, insan davranışlarında suç adı verilen yapıyı inceleyen ve buna ilişkin yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Görüldüğü üzere, ceza hukuku iki teme unsur çevresinde şekillenir bunlar da suç ve yaptırımdır.

Ceza Hukuku Nedir?

Dar anlamdaysa ceza hukuku, maddi ceza hukuku şeklinde adlandırılıp suçları ve yaptırımlarını konu alır. Geniş anlamda bakılacak olursa da ceza ve maddi hukukun yanı sıra, infaz hukuku ve ceza mahkemesi hukukunu da kapsar. Ceza hukuku görev olarak tamamen sosyal ve toplumsal barışı sağlamak üzerine kurulmuştur.

Genel olarak ceza hukukunun iki temel işlevi vardır bunlar suç işlenmesi halinde cezalandırma işlevi yani diğer anlamıyla cezalandırıcı işlev ve toplumu koruyucu işlevdir. Türk Ceza Kanunu’na göre ceza kanununun amaçlarıysa;

  • Kamu düzeni ve güvenliğini,
  • Kişi hak ve özgürlüklerini,
  • Hukuk devletini,
  • Kamu sağlığını ve çevreyi,
  • Toplum barışını korumak ve
  • Suç işlenmesini önlemektir.

Bu amaçları yerine getiren kanunlar toplum içerisinde herkesin hakkını korumasını ve refah içerisinde yaşamasını sağlar. Ceza hukukunun hukuk düzeni arasındaki yerine bakacak olursak da kamu hukukunun bir dalı olmaktadır. Ceza hukuku içerisinde kişiler arasında işlenen suç devlet tarafından kanunlar çerçevesinde cezalandırılmış olur. Bu yetki kullanıldığı zaman kişi yargı önünde yasalar çerçevesinde hak ettiği cezayı alacaktır.

Ceza hukukuna yardımcı disiplinlerse kriminoloji, kriminalistik, viktimoloji ve adli tıptır.

Ceza Hukukuna Hangi Mahkemeler Bakar?

Konu başlığımız altında ceza hukuku hangi mahkemelerde görülür sorusuna cezanın türü ve ağırlığına bağlı olarak toplamda 2 tür mahkemede bakılır cevabını verebiliriz. İlki Sulh Ceza Mahkemeleridir. Bu mahkemede hafif cezaları gerektiren suçları işleyen kişiler yargılanır ve kanunda gösterilen diğer işleri yaparlar. Bu mahkemede savcı bulunmaz ve tek yargıç bulunur. İkincisi ise Asliye Ceza Mahkemeleridir. Burada da ağır hapis, ölüm ve 5 seneden fazla hapis istemi gerektiren suçları işleyen kişiler yargılanır. Toplamda 3 yargıç bulunur ve biri başka ikisi ise üyedir. Asliye Mahkemesinde olduğu gibi Ağır Ceza Mahkemelerinde de kamuoyu adına davacı olarak savcı bulunmaktadır. Ceza hukuku için öğrenmek istediğiniz konuları müvekkillere hukuki destek sağlamak adına danışmanlık hizmetimiz çerçevesinde alabileceksiniz. Ayrıca ceza davaları ile ilgili sorularınızı telefon veya e-mail yoluyla ileterek de ofisimize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir