Kişiler Arasındaki Konuşmaların Kayda Alınması

Kişiler arasındaki “aleni olmayan” konuşmaları taraflardan biri, diğerinin rızası olmadan bir aletle veya ses alma cihazıyla kaydederse artık bir suçtan bahsedebiliriz. Türk Ceza Kanunu’nun 133. Maddesine göre bu suçu işleyen kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Burada söz konusu olan suç “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçudur. Konuşmaları, diğerinin bilgisi ve onayı dışında ses cihazına kaydeden kişi eğer bu kaydı hukuka aykırı olarak ifşa ederse o zaman 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ayrıca dörtbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu verilerin basın ve yayın yoluyla ifşa edilmesinde de aynı cezaya hükmolunur.

Bu suç şikayete bağlı bir suç olduğundan, kişinin faili ve fiili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayette bulunulması gerekir. Aksi halde savcılık kendiliğinden yani re’sen bu suç için soruşturma yapmaz.

Kişiler arasındaki konuşma öncelikle aleni olmamalıdır. Üçüncü kişiler özel bir çaba sarf etmeden kolaylıkla bu konuşmaları duymamalıdır. Yani izole bir ortamda konuşmalar gerçekleşmelidir. Üçünü kişiler özel bir gayretle ancak bu konuşmaları duyabilmelidir. Özel gayret olmadan başkaları tarafından da konuşmalar duyulabiliyorsa o zaman aleni olmayan değil, aleni bir konuşmadan bahsediyor olacağız. Aleni olmayan konuşmalar en az 2 kişi tarafından gerçekleşmelidir. Teknik araç kullanmadan yüz yüze yapılan bir görüşme olmalıdır. 3 kişiden fazla konuşmacı varsa o zaman bir söyleşi ortamından bahsediyor olacağız. Bu durumda kayda alan kişi dışında kalan diğer iki kişinin de rızası aranmaktadır.

Konuşmaların dışarıdan bir üçüncü kişi tarafından kayda alınması halinde ise artık kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu değil, Türk Ceza Kanunu m.132’deki “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçu söz konusu olacaktır. Bu nedenle olayın ayrıntıları suçun belirlenebilmesi ve tespiti açısından oldukça önemlidir. Ancak tüm bu açıklamaların dışında suçu meydana getirmeyen hukuka uygunluk halleri vardır ve bu gibi durumlarda kayda alınsa dahi suç oluşmaz. Hukuki süreçteki iddia veya savunmanızda sizlere yardımcı olabilmemiz için avukatlık ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir