Etiket: zimmet suçu ne demek

Zimmet Suçu (TCK 247)

Zimmet suçu 5237 sayılı Türk ceza kanununun millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler başlıklı dördüncü kısmının kamu idaresinin güvenilirliğine işleyişine karşı suçlar başlıklı birinci bölümünün 247. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükümlerine göre görevi sebebiyle Zilyetlik kendisine verilmiş olan ya da koruma ve gözetimi ile sorumlu olduğu mali kendisinin ya da bir başkasının zimmetine geçirmiş olan kamu görevlisi beş yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması gerekir. Suçun zimmetin ortaya çıkmamasını sağlamaya dair hileli davranışlar ile işlenmesi durumunda verilecek olan cezanın yarı oranında artırılması gerekir. Kanun hükümlerinde düzenleme bulmuş olan zimmet suçunda malın geçici bir süre kullanılmasından sonra geri verilmek üzere işlenmiş olması durumunda verilecek olan cezanın yarı oranına kadar indirilmesi söz konusudur.

Continue reading “Zimmet Suçu (TCK 247)”

Görevi İhmal Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir?

Görevi İhmal Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir? Görevi ihmal suçu ve görevi kötüye kullanma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerinde yer almaktadır. Bu suçların kanunda yer almasını sebebi kamu görevinde bulunan kişilerin, disiplinli olmalarını sağlamaktır. Bu sayede kamu idaresinin, düzenli bir şekilde çalışmasında öngörülür. Kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmeleri, işlerini layıkıyla yapmaları ve uygun davranmalarının sağlanması Kanunda korunma sağlanmasını sebebidir. Buda Kamusal, görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesi ile devlete fayda sağlar. Bununla birlikte adı geçen suçun öznesi devlettir yani faydanın sahibi olan devlettir ve suçtan zarar gören bir birey ise bu suçun öznesini oluşturmaz. Görevi kötüye kullanma suçu sadece kamu görevlisi tarafından veya özel kanunlar içerisinde kamu görevlisi gibi cezalandırılacağı, öngörülen kişiler tarafından işlenebilir. Yani görevi kötüye kullanma suçu özgü bir suçtur. Kamu görevlisinin, kimler olduğu ise yine Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerinde yer almaktadır. Buradan yola çıkarak, kamu görevlisinin kamusal faaliyetin yürütülmesi içerisinde atanma veya seçilme yoluyla veya da herhangi bir suretle sürekli süreli veya geçici bir şekilde katılmış olan kişi olarak tanımlayabiliriz. Kamu görevlisini tanımlıyor olmamızın önemli sebebi suçun kamu görevlisi tarafının, işleniyor olmasıydı.  Yani kişiler, faaliyetleri kamusal faaliyet niteliğinde olmadıkça görevi kötüye kullanma suçunu işlemeleri mümkün olmayacaktır. Ancak Bu suça katılan kişilerin sırf kamu görevlisi olmadıkları için suçtan kurtulabiliyor olmalarını söylemekte doğru olmaz. Eğer bu kişiler suça azmettiriyor veya suça yardım ediyorlarsa suça iştirak etmeleri mümkündür. Yani bu durum içinde kanunda bir korunma sağlanmıştır.

Continue reading “Görevi İhmal Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir?”