Etiket: Babalık davası tazminat

MANEVİ TAZMİNAT AVUKATI

TAZMİNAT NE DEMEK?

Tazminat, hukuka aykırı bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan maddi ya da manevi zarara karşılık olarak telafi edilmeye çalışan bir bedel veya zarar ödeneği olarak tanımlayabiliriz. Tazminat zararların giderilmesini amacı ile sorumlu olan kişi ya da kişiler tarafından zarar gören mağdura ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilmiş olan parasal ya da bir değer veya edimi şeklinde ifade edebiliriz. Mahkemeler kişilik haklarının uğramış oldukları zararları gidermek amacı ile manevi tazminat, hukuka aykırı bir fiil sebebi ile mal varlığında yaşanmış olan eksilmeleri telafi etmek üzere maddi tazminat ya da bir hukuka aykırı eylemin yarattığı düşünülmüş olan meydana gelen bütün zararın ödetilmesi amacı ile cezalandırıcı tazminat ödenmesine karar verilebildiği açık bir şekilde görülebilmektedir.

Continue reading “MANEVİ TAZMİNAT AVUKATI”

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık davası açmak isteyen kişi çocuğu ile baba arasında bir soy bağının kurulmasını istemektedir. Soymağı bir kimsenin ana ve babası arasındaki bağdır. Başka bir deyişle Çocuk ile ana baba arasındaki bağ soy bağıdır. Soy bağının kurulması için çocuk ile anne ve baba arasında bir kan bağının olması gerekir. Bununla birlikte Soymağı evlat edinme ilişkisi ile de kurulması mümkündür. Evlat edinmede anne baba ve çocuk arasındaki baba evlat edinme ilişkisi yoluyla kurulan soy bağıdır. Biyolojik Anne baba ile çocuk arasındaki soymağı ise kan bağına dayanır. Kan bağına dayanan soy bağının kurulmasında anne yönünden doğum, baba yönünden ise evlilik, tanıma ve babalık davası gereklidir.

Continue reading “Babalık Davası Nasıl Açılır?”