Ceza Avukatı Nedir?

Ülkemizde ceza avukatları bireylerin savunma işlerini yürütmektedirler. Ceza avukatı nedir ve ne iş yapar gibi sorular son dönemlerde oldukça karşılaşılan soru türlerinden olmaya başlamıştır. Kısaca ceza davalarına giren avukatlara ceza avukatı denildiğini de söylemek doğru olacaktır.

Ülkemizde bulunmakta olan tüm avukatlar, avukatlık kanunu gereğince her türlü dava çeşidinde müvekkillerini savunabilme hakkına sahiplerdir. Bu nedenden dolayı ülkemiz sınırları içerisinde avukatlıkla branşlaşma söz konusu olmamaktadır. Ceza hukuku neticesinde görev yapmakta olan tüm avukatlara halk arasında da bilindiği üzere ceza avukatı denilmektedir.

Ceza Avukatı Görevleri

Ceza avukatları, mahkeme gereğince sürdürülen tüm ceza davalarında sorumlu olan kişilerdir. Müvekkilleri savunmak ve yargılanmalarında görev almak için ceza avukatlarına ihtiyaç oldukça çoktur. Unutulmamalıdır ki, ceza avukatları yalnızca birer hukuki temsilci olarak orada yer almaktadırlar. Savunulan kişinin yerine mahkemeye açıklama yapma gibi bir görevleri bulunmamaktadır. Ceza avukatı görevleri arasında delil sunmak ve delil değerlendirmek de bulunmaktadır. Gerektiği taktirde duruma itiraz etmek ve mahkemeye soru yöneltmek ceza avukatı görevleri içerisinde yer alabilmektedir. Mahkeme kuralları neticesinde görev yerine getirmek tüm avukatların yapmak zorunda olduğu bir durumdur.

Ceza Avukatı Hakkında

Ceza avukatları, ceza mahkemelerinde yargılanan kişilerin savunmasını yapmak amacı ile görevlendirilmektedirler. Ceza avukatı hakkında yanlış bilinen bir konu olan savunma meselesi için, aynı dava içerisinde birden fazla kişiyi de savunabildiklerini söylemek gerekecektir. Burada önemli olan ve dikkat edilmesi gereken konu ise savunulan kişiler arasında hiçbir menfaat durumunun söz konusu olmaması gerektiğidir. Ceza avukatları, savunmuş oldukları kişiler arasından herhangi birinin savunma hakkına zarar vermemelidir. Tüm sanıklar eşit şekillerde savunulmalı ve mahkeme tarafından verilecek karar ciddiyetle beklenmelidir. Ceza avukatı hakkında bilinmesi gereken bir diğer önemli husus ise mesleğin getirdiği etik kurallarına uyulmak zorunda olunduğudur. Hiçbir ceza avukatı mahkemede yargılanan suçluyu savunmamaktadır. Aksine ceza avukatları mahkemenin ona verdiği yetki ile birlikte yalnızca işini yapmaya çalışmaktadır. Ceza avukatlarının tüm işi hukuki yön ile alakalıdır. Bu noktada halk arasında sadece suçluları savunmakla bilinen ceza avukatları, yalnızca işlerini icra etmeye çalışmaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir