Kategori: Avukat Haber Portalı

Tüm avukat haberlerini bulabileceğiniz bu sayfada hukuki, adli ve avukatları ve vatandaşları ilgilendiren haberlere ulaşabilirsiniz.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Kayda Alınması

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Kayda Alınması

Kişiler arasındaki “aleni olmayan” konuşmaları taraflardan biri, diğerinin rızası olmadan bir aletle veya ses alma cihazıyla kaydederse artık bir suçtan bahsedebiliriz. Türk Ceza Kanunu’nun 133. Maddesine göre bu suçu işleyen kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Burada söz konusu olan suç “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçudur. Konuşmaları, diğerinin bilgisi ve onayı dışında ses cihazına kaydeden kişi eğer bu kaydı hukuka aykırı olarak ifşa ederse o zaman 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ayrıca dörtbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu verilerin basın ve yayın yoluyla ifşa edilmesinde de aynı cezaya hükmolunur.

Continue reading “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Kayda Alınması”
Ceza Davası Avukatlık Ücreti

Ceza Davası Avukatlık Ücreti

Ceza Avukatı Kimdir?

Soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren bu süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikâyetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapan avukata, halk arasında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir. Hukuk büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki yardım sunmaktadır. Yargılama sonunda ceza mahkemeleri sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını,

Continue reading “Ceza Davası Avukatlık Ücreti”

Asliye Ceza Avukatlık Ücreti

Asliye Ceza Avukatlık Ücreti

Asliye Ceza Davaları Nelerle İlgilenir?

  • Malvarlığı haklarına ilişkin davalarla ve
  • Şahıs varlığına ilişkin davalarla ilgilenir.

Asliye Ceza Davaları Nedir?

    • Dava konusu şeyin değeri ya da miktarı daha fazla olan davalar ile ilgilenir.
    • Özel hukuk uyuşmazlıklarına bakar.
    • Dava konusu ticari değeri ne olursa olsun dava eğer bulunulan yerde Ticaret Mahkemeleri yoksa Asli Hukuk Mahkemeleri bakar ve aynı zamanda da Ticaret Mahkemelerinin görevlerini yapar.

Continue reading “Asliye Ceza Avukatlık Ücreti”

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, insan davranışlarında suç adı verilen yapıyı inceleyen ve buna ilişkin yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Görüldüğü üzere, ceza hukuku iki teme unsur çevresinde şekillenir bunlar da suç ve yaptırımdır.

Ceza Hukuku Nedir?

Dar anlamdaysa ceza hukuku, maddi ceza hukuku şeklinde adlandırılıp suçları ve yaptırımlarını konu alır. Geniş anlamda bakılacak olursa da ceza ve maddi hukukun yanı sıra, infaz hukuku ve ceza mahkemesi hukukunu da kapsar. Ceza hukuku görev olarak tamamen sosyal ve toplumsal barışı sağlamak üzerine kurulmuştur.
Continue reading “Ceza Hukuku”

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları

Bilişim Hukuku

Teknolojinin oldukça ilerlemesiyle birlikte kod ve yazılımlar sayesinde bugün neredeyse her şeyi tek tıkla çözebiliyoruz. Gerek kıyafet seçimi, gerek kredi kartı işlemleri.. Aklınıza gelebilecek her şeyi mağazalara gitmeden ve yorulmadan gerçekleştirmek mümkün. Birbirinden farklı program ve süreçlerle daha da geliştirilen bu dönemin yararları olduğu kadar gereken güvenlik tedbirleri alınmadığı zaman zararları da olabiliyor. Haberlerde bazen denk geliriz ‘’İnternet üzerinden 20 bin liralık borç yaparak 5 kişiyi dolandırdı!’’ gibi başlıklara ve zaman değişip devir tek ‘tık’ devri olunca bu tür konulara yasalarda kayıtsız kalmıyor elbette. Kişilerin bilişim haklarını korumak ve işlenecek suçlara karşı bir sistem oluşturan bilişim hukuku kişilerin hakkını koruyup suç işleyen kişilerin ceza almasını sağlıyor.
Continue reading “Bilişim Hukuku”

Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

 

Genel olarak şirketlere hukuksal anlamda danışma hizmeti veren kişiye hukuk danışmanı denmektedir. Günümüzde yapılan yatırımlar ve dev projelerin her birinin hukuksal bakımdan birden fazla alanı ilgilendirmesi hukuk danışmanlığı konusunda ihtiyacın doğmasına ve bu ihtiyacın artmasına sebep olmuştur. Hukuk danışmanları yalnızca şirketler özelinde iş yürütmeyip bazen şirketler ve bireyler arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözüm noktasında bir nevi arabulucu amacıyla da hizmet verdiği görülmüştür.
Continue reading “Hukuki Danışmanlık”

Ceza Davası

Ceza Davası

Ceza davası çeşitli sebeplerle diğer dava türlerinden farklı bir konumda bulunmaktadır. Oluşan farklılığın en önemli sebebiysen ceza avukatı ücretlerinde belirleyici unsurlardan biri olan fiili çalışma sahasıdır. Fiili çalışma alanı derken anlatmak istenilense ceza davası bakımından bir avukatın emniyet müdürlüğü, cezaevi, adliye, karakol ve ofisi gibi çeşitli çalışma sahası bulunmaktadır. Hukuk davaları bakımındansa bu alan saydıklarımıza nazaran daha kısıtlıdır.
Continue reading “Ceza Davası”

Avukat

Avukat

Kurumlar ya da kişiler arasında doğacak anlaşmazlıklar sonucunda yasa ve hak işlerinde, devlet kurumlarında kişilerin hakkını aramayı ve korumayı meslek edinmiş olan kişilere avukat denir. Aleyhinizde veya lehinizde açılacak olan davaları kazanmak için tuttuğunuz avukat birçok yetkinliğe sahip olmalıdır ve şunu bilmelidir ki avukat tutulması istenilen sonuca ulaşmak için yasa ve hukuk konusunda bilgili kişilerden yardım almak demektir.
Continue reading “Avukat”

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku medeni hukuk kapsamında kişilerin aile ve çevrelerindeki ilişkiyi düzenleyen kısmıdır. Aile kavramı en geniş anlamda anne, baba ve çocuklardan oluşup aile birliği içerisindeki anlaşmazlıkları, önemli sorunları ve birliği temelden sarsacak konuların tamamıysa aile hukuku kapsamına girmektedir.
Continue reading “Aile Hukuku”