Kategori: Avukat Haber Portalı

Tüm avukat haberlerini bulabileceğiniz bu sayfada hukuki, adli ve avukatları ve vatandaşları ilgilendiren haberlere ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medyada İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı

Sosyal Medyada İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı

Eğer bu kişi, bir meslek mensubu veya sanatla uğraşan biri ise ve işlediği eylemi bu mesleğin veya sanatkarlığın sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlemişse o zaman söz konusu suç nitelikli hale dönüşür ve verilecek olan ceza yarı oranında arttırılır. Aynı şekilde bir kamu görevlisinin görevinin getirdiği kolaylıktan faydalanarak ve yetkisini kötüye kullanarak bu suçu işlemesi durumunda da yine suç nitelikli hale dönüşür ve verilecek olan ceza da yarı oranında arttırılır. Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapacağınız başvuruda sizlere bu konuda hukuki destek sağlayabiliriz.

Continue reading “Sosyal Medyada İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı”
Kişiler Arasındaki Konuşmaların Kayda Alınması

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Kayda Alınması

Kişiler arasındaki “aleni olmayan” konuşmaları taraflardan biri, diğerinin rızası olmadan bir aletle veya ses alma cihazıyla kaydederse artık bir suçtan bahsedebiliriz. Türk Ceza Kanunu’nun 133. Maddesine göre bu suçu işleyen kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Burada söz konusu olan suç “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçudur. Konuşmaları, diğerinin bilgisi ve onayı dışında ses cihazına kaydeden kişi eğer bu kaydı hukuka aykırı olarak ifşa ederse o zaman 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ayrıca dörtbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu verilerin basın ve yayın yoluyla ifşa edilmesinde de aynı cezaya hükmolunur.

Continue reading “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Kayda Alınması”
İzmir Asliye Ceza Avukatları

İzmir Asliye Ceza Avukatları

Asliye Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Dava ve İşlere Bakar?

Asliye Hukuk Mahkemesi, malvarlığı haklarına ilişkin davalara ve şahıs varlığına ilişkin davalara bakar. Eğer daha da açmak istersek Asliye Hukuk Mahkemelerin baktığı dava ve işler şu şekilde sıralanabilir.

    • Adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biri olan Asliye Hukuk Mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar.

Continue reading “İzmir Asliye Ceza Avukatları”

Ceza Davası Avukatlık Ücreti

Ceza Davası Avukatlık Ücreti

Ceza Avukatı Kimdir?

Soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren bu süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikâyetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapan avukata, halk arasında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir. Hukuk büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki yardım sunmaktadır. Yargılama sonunda ceza mahkemeleri sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını,

Continue reading “Ceza Davası Avukatlık Ücreti”

İzmir'de En İyi Ağır Ceza Avukatları

İzmir’de En İyi Ağır Ceza Avukatları

İzmir’de En İyi Ağır Ceza Avukatları

İnsan hayatında bazen hukuk yoluna girecek durumlarla karşılaşır. Bu durumlarda avukat tutmak istenir. Tabii en iyi avukat aranır. İnternette en iyi avukat ararken büyük bilgi kirliliği ile karşılaşılır. Bazen de en iyi avukat diye kendilerinin reklamını yapan avukatlarla karşılaşılır. Ancak en iyi avukat için bazı özellikler taşımak da gerekir. İnternetten İzmir’de En İyi Ağır Ceza Avukatları gibi aramalarda karşıya çeşit çeşit bilgiler birbiri peşi sıra ortaya çıkar.
Continue reading “İzmir’de En İyi Ağır Ceza Avukatları”

Ceza Hukuku Büroları

Ceza Hukuku Büroları

Asıl adı Avukatlık bürosu olan hukuk büroları ya da hukuk ofisi avukatlık mesleğinin sürdürüldüğü ve kamu hizmeti verilen temel mekândır. Aynı zamanda özel niteliklidir. Hukuk büroları danışmanlık hizmetiyle dava takip işlerini görür. Avukatlar baroya kayıt olmadan avukatlık bürosu açamazlar. Ancak ceza hukuku büroları için önce hukuk fakültesini bitirmek ve 1 yıl staj yapmak gerekir. Avukatların mesleki faaliyetleri avukatlık kanunu ile düzenlenmiştir.
Continue reading “Ceza Hukuku Büroları”

Ünlü Ceza Avukatı

Ünlü Ceza Avukatı

Ünlü Ağır Ceza Avukatları

Genelde insanlar avukatları eşlerine, dostlarına sorarak bulurlar ya da güler yüzlülük ve sıcakkanlılık gibi görünümlere aldanarak seçim yaparlar. Ancak sorunlar için uygun ve başarılı hatta ünlü ceza avukatı bulmak için bunlara değil başka özelliklere dikkat etmek gerekir. Çünkü kim ne olursa olsun kişinin hakları ve özgürlüğü çok değerlidir.
Continue reading “Ünlü Ceza Avukatı”

Asliye Ceza Avukatlık Ücreti

Asliye Ceza Avukatlık Ücreti

Asliye Ceza Davaları Nelerle İlgilenir?

  • Malvarlığı haklarına ilişkin davalarla ve
  • Şahıs varlığına ilişkin davalarla ilgilenir.

Asliye Ceza Davaları Nedir?

    • Dava konusu şeyin değeri ya da miktarı daha fazla olan davalar ile ilgilenir.
    • Özel hukuk uyuşmazlıklarına bakar.
    • Dava konusu ticari değeri ne olursa olsun dava eğer bulunulan yerde Ticaret Mahkemeleri yoksa Asli Hukuk Mahkemeleri bakar ve aynı zamanda da Ticaret Mahkemelerinin görevlerini yapar.

Continue reading “Asliye Ceza Avukatlık Ücreti”

İyi Ceza Avukatı

İyi Ceza Avukatı

Avukatlar insanların hayatında zaman zaman önemli yer tutan adeta kurtarıcılardır. Ağır bir eğitim gördükten sonra uzmanlaşmak için de artı farklı seminerlere girip sertifikalar kazanarak kendilerini yetiştirirler. Her avukat her konuda bilgi sahibidir ancak uzman değillerdir. İşte bu yüzden örneğin iyi ceza avukatı kendi alanında yani ceza alanında uzman bir avukat demektir. Aynı zamanda örneğin iyi ceza avukatı sadece ceza alanında dava almayı prensip haline getiren avukat olmalıdır da.
Continue reading “İyi Ceza Avukatı”

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, insan davranışlarında suç adı verilen yapıyı inceleyen ve buna ilişkin yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Görüldüğü üzere, ceza hukuku iki teme unsur çevresinde şekillenir bunlar da suç ve yaptırımdır.

Ceza Hukuku Nedir?

Dar anlamdaysa ceza hukuku, maddi ceza hukuku şeklinde adlandırılıp suçları ve yaptırımlarını konu alır. Geniş anlamda bakılacak olursa da ceza ve maddi hukukun yanı sıra, infaz hukuku ve ceza mahkemesi hukukunu da kapsar. Ceza hukuku görev olarak tamamen sosyal ve toplumsal barışı sağlamak üzerine kurulmuştur.
Continue reading “Ceza Hukuku”